Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ГОДИШЊА СКУПШТИНА СЕКЦИЈЕ АРХИТЕКАТА ДКС У СМЕДЕРЕВУ - 02.12.2014.
28.11.2014 001 1417516887

У Смедереву је 27. и 28. новембра 2014. године у организацији Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, одржана Годишња скупштина Секције архитеката Друштва конзерватора Србије.

Тема скупа била је Презентација планова заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту које заводи за заштиту споменика културе израђују за потребе издавања услова за израду планске документације.

У раду скупа учествовало је око четрдесет конзерватора из Србије и Републике Српске, а свој допринос дале су и колеге из Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево. Презентовано је укупно дванаест планова заштите који су израђивани за потребе израде просторних планова, генералних планова, планова генералне регулације и планова детаљне регулације.

Након радног дела учесници су обишли Смедерево и посетили Вилу Обреновића на Плавинцу.

27.11.2014 002 1417516888 27.11.2014 005 1417516889 27.11.2014 006 1417516890 27.11.2014 008 1417516891 27.11.2014 011 1417516892 27.11.2014 013 1417516893 27.11.2014 017 1417516894 27.11.2014 020 1417516895 27.11.2014 021 1417516896 28.11.2014 002 1417516897 28.11.2014 003 1417516898 28.11.2014 004 1417516899 28.11.2014 007 1417516900 28.11.2014 013 1417516901