Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА СТАТИЧКЕ САНАЦИЈЕ И СТАБИЛИЗАЦИЈЕ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 20.09.2016.
Kula 11

У Београду је у понедељак 19.9.2016. године закључен уговор између Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и Грађевинског факултета Универзитета у Београду за израду „Главног грађевинског пројекта (Пројекта за извођење радова) статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“ који можете погледати на Порталу ЈН:  http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1219210

Планирано је да се пројекат базира на „Идејном пројекту статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“ који је израдио C.M.S. биро за пројектовање и инжењеринг д.о.о. Београд 2012. године, као и да обухвати истражне радове и израду Елабората о геотехничким карактеристикама тла и Елабората о испитивању материјала.

Финансијска средства за реализацију ових радова обезбедили су Министарство културе и информисања РС и Град Смедерево у укупном износу од 1.700.000,00 динара, док је вредност израде самог пројекта 1.464.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Рок за израду „Пројекта за извођење радова статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“ је 90 дана.

20.9.2016.