Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
КОНФЕРЕНЦИЈА ''ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ КРОЗ ВРЕМЕ'' ОДРЖАНА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ - 30.09.2015.
Dsi 2227.jpg 1443615308

У оквиру обележавања „Дана европске баштине” чија је овогодишња централна тема „Стари и традиционални занати – очување и одржање“, у Етнографском музеју у Београду је у петак и суботу, 25. и 26. септембра, одржана конференција „Технике и технологије кроз време”.
Првог дана су представљена излагања на две теме ''Стари занати, као културно наслеђе'' и ''Садашњост и будућност занатске традиције у Србији'' о чему су говорили етнолози, антрополози, археолози, историчари и архитекте који се баве овом тематиком.

Другог дана су на теме ''Историјски контекст од средњег века до модерног доба'' и Технички и технолошки поступци у конзервацији и рестаурацији споменичког наслеђа'' представили резултате својих истраживања и рада на пољу проучавања индустријског и техничког наслеђа, као и савремених технолошких поступака у конзервацији и рестаурацији.

Конференцију су организовали Друштво конзерватора Србије, које активно ради на заштити индустријског и техничког наслеђа и Етнографски музеј, који проучавање и представљање старих заната препознаје као веома важну активност у погледу очувања и заштите културног наслеђа.
У раду Конференције су учествовали стручњаци из Србије, Републике Српске и Словеније, међу којима су били и конзерватори Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, а археолог Дејан М. Радовановић је имао излагање на тему ''САРТИД - увод у модерно доба Србије''.
Пратећи део овог научног скупа је изложба „Индустријско и техничко наслеђе у Војводини” постављена у Етнографском музеју.

30. 9. 2015.

Dsi 2215.jpg 1443615309 Dsi 2134.jpg 1443615310 Dsi 2226.jpg 1443615311 Dsi 2133.jpg 1443615312 Dsi 2076.jpg 1443615312 Dsi 2068.jpg 1443615314 Dsi 2199.jpg 1443615314