Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РС ОПРЕДЕЛИЛО СРЕДСТВА ЗА РАДОВЕ У 2015. ГОДИНИ - 18.06.2015.
Tvrdjava sd   jezavski bedem kule 9 10

На основу јавног конкурса Министарства културе и информисања РС расписаног 2. фебруара 2015. године, Министар културе и информисања донео је 16.4.2015. године Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа којим се Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево опредељују средства за „Реализацију Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак радова на обнови Језавског бедема“ у износу од 21.530.000,00 динара, док је Решењем о додели средстава у области заштите, очувања и презентације археолошког наслеђа за пројекат „Део систематских археолошких истраживања Рамске тврђаве у оквиру реализације Главног пројекта обнове Рамске тврђаве опредељено 260.000,00 динара. Истеком законског рока за жалбу Решења о додели средстава су постала правоснажна, након чега су министар Иван Тасовац и директор Регионалног завода Верољуб Ранковић потписали уговоре о реализацији пројеката.

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево покренуо је 3.6.2015. године отворени поступак за доделу јавне набавке радова „Реализацију Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак радова на обнови Језавског бедема“, а рок за подношење и отварање понуда је 6.7.2015. године када ће бити познати резултати јавне набавке.

У 2015. години кoнзерваторско-рестаураторски радови на Језавском бедему Смедеревске тврђаве биће извођени на деоници бедема од куле 9 до куле 10 и у њиховом финансирању поред Министарства културе и информисања РС учествоваће и Град Смедерево у износу од 2 000 000,00 динара.

Финансијска средства опредељена за део систематских археолошких истраживања Рамске тврђаве у износу од 260.000,00 динара биће реализована када започне реализација Главног пројекта обнове Рамске тврђаве у организацији Турске агенције за сарадњу и координацију „ТИКА“.

18.6.2015.