Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАЈАВА АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА У ЗОНИ ВАРОШКЕ КАПИЈЕ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 12.08.2019.
Sd tvrdjava 1565601783

За јесен 2019. године планирана су заштитна археолошка истраживања сектора Варошке капије Смедеревске тврђаве у организацији Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, а у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије и Градом Смедеревом.

Археолошка истраживања имају за циљ утврђивање степена очуваности темељне зоне недостајуће куле, дела Варошког бедема и Варошке капије који су срушени у експлозији 1941. године.

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је од 2018. године у процесу израде документације неопходне за ревизију Главног пројекта обнове централног дела Варошког бедема Смедеревске тврђаве – сектор Варошке капије I из 2007-2009. године, чија реализација би требало да буде финансирана средствима из претприступних фондова Европске уније - ИПА фонда Јачање конкурентности кроз иновације и развој туризма.

Финансијска средства за археолошка истраживања обезбедило је Министарство културе и информисања РС Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе.

12.8.2019.                                                                                                                                                                                           В.М.