Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАСТАВАК РАДОВА НА СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ У 2015. ГОДИНИ - 15.07.2015.
Dscn3094.jpg 1436965456

У понедељак 13.07.2015.год. почeли су кoнзерваторско-рестаураторски радови на Језавском бедему Смедеревске тврђаве који представљају наставак радова извођених претходне године, а који се реализују у оквиру Главног пројекта обнове Језавског бедема од куле 7 до куле 10 Смедеревске тврђаве. У текућој години планирано је извођење радова на делу бедема између Куле 9 и Куле 10.

Јавна набавка радова за коју се спроводи отворени поступак покренута је Одлуком директора од 22.05.2015.године, а објављена је на Порталу јавних набавки 03.06.2015.године. На јавни позив Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево благовремено се јавио само један понуђач. Отворени поступак спровела је Комисија Регионалног завода која је након отварања понуде оценила да понуђач „Тасић Митре“ доо Смедерево испуњава потребне услове, на основу чега је 10.07.2015.године донета Одлука о додели Уговора наведеном понуђачу. Дана 13.07.2015. године закључен је уговор између Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и понуђача „Тасић Митре“ доо Смедерево.

Радови на Смедеревској тврђави обухватиће конзервацију, санацију и обнову целокупног дела Језавског бедема између Куле 9 и Куле 10. Средства за реализацију пројекта обезбедили су Министарство културе и информисања РС у износу 21.530.000,00 динара и Град Смедерево у износу 2.000.000,00 динара.

15.7.2015.