Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ У ГОЛОБОКУ - 23.04.2015.
Spom u porti golobok

Покренут је поступак јавне набавке мале вредности за доделу јавне набавке радова за: „Санацију Споменика херојима из Голобока палим у ратовима 1912-1919.године и незнаним јунацима палим у одбрани Голобока 15. октобра 1915. године у Голобоку “ бр.ЈНМВ 1.3.2./2015.

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 23.04.2015. године. О наведеном поступку јавне набавке радова детаљније се можете информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки -  http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=686436

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је 4. мај 2015.године до 11.30 часова, а отварање понуда ће се обавити у просторијама Регионалног завода 4. маја 2015. године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,економски најповољнија понуда“.

Одлука о додели уговора донеће се у року од 3 дана од дана отварања понуда.

23.4.2015.

Spomenik u goloboku (1) 1429780737 Spomenik u goloboku (2) 1429780737 Spomenik u goloboku (3) 1429780738 Spomenik u goloboku (4) 1429780739 Spomenik u goloboku (5) 1429780740 Spomenik u goloboku (6) 1429780741 Spomenik u goloboku (7) 1429780742 Spomenik u goloboku (8) 1429780742