Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА СТАТИЧКЕ САНАЦИЈЕ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 05.09.2016.
Tv 026 1473079888

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево покренуо је поступак јавне набавке мале вредности за реализацију пројекта ,,Израда Главног грађевинског пројекта (Пројекта за извођење радова) статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“, број ЈНМВ 1.2.1/2016.

О наведеном поступку јавне набавке сви заинтересовани се могу детаљније информисати на Порталу јавних набавкиу преузимањем Позива за подношење понуда и Конкурсне документације - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1219210

Понуде се могу доставити поштом или непосредно на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је 13.9.2016.године до 11.30 часова.

Отварање понуда је 13.9.2016.године у 12.00 часова у просторијама Регионалног завода.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена понуда“.

5.9.2016.