Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА СПОМЕНИКУ У КИСИЉЕВУ - 23.12.2016.
Dscn3293

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је у својству наручиоца на Порталу јавних набавки објавио позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за реализацију пројектаРестаурација Споменика палим борцима у рату 1912-1919. године у Кисиљеву, на територији општине Велико Градиште“.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 23. децембра 2016. године и о наведеном поступку јавне набавке радова сви заинтересовани могу се детаљније информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1328580

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је уторак 10.01.2017. године до 11.30 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторијама Регионалног завода у уторак 10.01.2017. године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена понуда“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

23.12.2016.