Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА САНАЦИЈУ СПОМЕН ЧЕСМЕ У ЛАЗНИЦИ - 08.12.2016.
Laznica.jpg 1481201798

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево покренуо је поступак јавне набавке мале вредности за реализацију пројекта „Санација и реконструкција Спомен чесме умрлим и погинулим у ратовима 1912-1918. и 1941-1945. у Лазници код Жагубице.“

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 8. децембра 2016. године и о наведеном поступку јавне набавке радова сви заинтересовани могу се детаљније информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1313653

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је петак 16.12.2016.године до 11.30 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторијама Регионалног завода у петак 16.12.2016.године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена понуда“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

8.12.2016.