Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВНОМ ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОМЕНИКУ У ПОЖАРЕВЦУ - 18.05.2018.
Img 3151 1524477416

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево објавио је 18.5.2018. године поновљени позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за реализацију радова у оквиру програма „Санација и рестаурација Споменика српским војницима 1912-1918. год. у Пожаревцу“.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке објављено је на Порталу јавних набавки 17.5.2018. године, а разлог за обуставу поступка је што су „обе приспеле понуде неодговарајуће и неприхватљиве, јер понуђачи нису доказали да испуњавају додатне услове, односно обе понуде имају битне недостатке у смислу члана 106. ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама“.

Поновљени позив за подношење понуда и конкурсна документација могу се преузети са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1874771

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је уторак 29.05.2018. године до 11.30 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторијама Регионалног завода 29.05.2018. године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

18.05.2018.