Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБЈАВЉЕНИ СУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - 03.06.2020.
Ministarstvo kulture 1525939504 1591182733

Министарство културе и информисања Републике Србије објавило је крајем маја месеца на својој интернет страници резултате конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у 2020. години.

Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево одобрена су средства за реализацију три пројекта. У траженом износу биће финансирани радови на реализацији Пројекта Конзерваторско-рестаураторских радова на санацији и конзервацији надземног дела куле 11 Смедеревске тврђаве и Друга фаза заштитних археолошких истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве, док је за реализацију Пројекта санације, конзервације и презентације комплекса цркве Св. Тројице у Церовцу одобрен само део тражених средстава.

Регионални завод је на конкурсу за радове у 2020. години аплицирао и са Пројектом статичке санације цркве Захвалнице и презентације комплекса у Радовањском лугу који Министарство културе није финансијски подржало.

Резултати конкурса могу се погледати на интернет страници Министарства културе: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi

03.06.2020.                                                                                                                                                          В.М.