Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КАПЕЛЕ ДИНЕ МАНЧИЋА - 18.10.2017.
00.jpg 1508310182

Прва фаза радова на санацији Капеле Дине Манчића на Старом гробљу у Смедереву почела је 9.10.2017. године потписивањем уговора између Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и Привредног друштва за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носиоца посла и Привредног друштва „Бајица“ д.о.о. из Смедерева као члана групе. За ову годину планирана је реализација прве фазе радова према Пројекту конструктивне санације и рестаурације фасада капеле Дине Манчића на Старом смедеревском гробљу у Смедереву који је израдио Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево 2017. године, а који обухватају санацију куполе, препокривање кровова и санацију фасада тамбура куполе.

На јавни позив Регионалног завода објављен на Порталу јавних набавки 21.9.2017. године одазвало се само Привредно друштво „КОТО“ д.о.о. из Београда. Обавештење о додели уговора објављено је 9.10.2017.године на  Порталу јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1642345&idp=1624208&vz=2

Пројекат конструктивне санације и рестаурације фасада капеле Дине Манчића на Старом смедеревском гробљу у Смедереву реализује се средствима из буџета Града Смедерева у вредности од 2.492,980,00 динара без ПДВ-а, односно 2.991.576,00 динара са ПДВ-ом.

Рок за завршетак радова је 30 радних дана од дана потписивања уговора.

17.10.2017.                                                                                                                                                                           В.М.

 

01.jpg 1508310183 02.jpg 1508310184 03.jpg 1508310505