Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ОБНОВИ КУЛЕ 8 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 05.10.2016.
Kula 8  0

Радови на обнови куле 8 Смедеревске тврђаве, који се изводе на основу „Реализације Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве“ почели су у уторак 4.10.2016. године потписивањем уговора са Привредним друштвом за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. као носиоцем посла и Привредним друштвом „Бајица“ д.о.о. као чланом групе. За ову годину планирана је санација сводова у обе потерне и реконструкција платформе између њих како би се омогућило кретање по бедему, као и рестаурација зубаца и санација свих оштећења на лицу зида куле 8.

Јавна набавка радова, за коју се спроводи отворени поступак, објављена је на Порталу јавних набавки 17.6.2016. године, а рок за отварање понуда био је 18.7.2016. године. Комисија Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево констатовала је да су пристигле три понуде, од којих је према унапред дефинисаном критеријуму за оцењивање, заједничка понуда Привредног друштва за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. и Привредног друштва „Бајица“ д.о.о. оцењена као „економски најповољнија понуда.“ Одлука о додели уговора донета је 20.7.2016. године, с тим да је један од учесника поднео Захтев за заштиту права о чему је одлучивала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, која је Решењем бр.4-00-110/2016 од 9.9.2016. године одбила захтев. По истеку рока за жалбу закључен је уговор 4.10.2016. године између Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и КОТО д.о.о. из Београда.

Уговорена вредност радова износи 9.041.950,00 динара без ПДВ-а, односно 10.850.340,00 динара са ПДВ-ом, а рок за завршетак радова је 90 радних дана.

С обзиром на то да су радови на кули 8 Смедеревске тврђаве били планирани за грађевинску сезону од августа до октобра 2016. године, а да се због поштовања поступка јавне набавке и чекања на решење Републичке комисије у вези захтева за заштиту права у радове улази на измаку грађевинске сезоне, неизвесно је у ком обиму ће се у текућој години реализовати планирана обнова куле, а што ће зависити од временских услова.

5.10.2016.

Kula 8 1 1475664762 Kula 8 2 1475664763 Kula 8 pre restauracije bedema 1475664764