Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОЧИЊУ РАДОВИ НА СТАТИЧКОЈ САНАЦИЈИ И СТАБИЛИЗАЦИЈИ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 20.09.2018.
Smederevska tvrdjava  februar 2008 026 1537446924

Потписивањем уговора за реализацију пројекта „Статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“ завршен је отворени поступак Јавне набавке радова, објављен на Порталу ЈН 6.7.2018. године.

Због уложеног захтева за заштиту права понуђача поднетог на дан отварања понуда 6.8.2018. године, Одлука о додели уговора донета је тек 18.9.2018. године након пријема решења Републичке комисије за заштиту права понуђача којим је одбијена жалба подносиоца захтева.

С обзиром на то да је Комисија за отварање понуда констатовала да је у поступку јавне набавке пристигла само једна понуда и да је оцењена као валидна јер испуњава све наведене услове, предложила је директору Регионалог завода за заштиту споменика културе Смедерево да посао додели групи понуђача са заједничком понудом, односно Привредном друштву за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носиоцу посла и Предузећу „Новкол“ а.д. из Београда, као члану групе.

Рок за завршетак радова према уговору је 80 календарских дана, што ће зависити од временских услова који могу утицати на реализацију ове специфичне врсте радова, узимајући у обзир да је због поштовања процедуре у поступку јавне набавке дошло до одлагање почетка радова за крај грађевинске сезоне.

Уговорена вредност радова износи 15.840.600,00 динара без ПДВ-а, односно 19.008.720,00 динара са ПДВ-ом, а финансијска средства су обезбедили Министарство културе и информисања Републике Србије и Град Смедерево.

В.М.

20.9.2018.