Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОСЛЕДЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА СМЕДЕРЕВСКУ ТВРЂАВУ - 03.07.2015.
Poslednje inf page 3 7 2015

Дана 1.7.2015. године Општа занатска задруга "БАЛКАН" Црна Трава поново се обратила Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево захтевом за додатне информације и појашњења у вези јавне набавке радова „Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак извођења конзерваторско-рестаураторских радова“ број ЈН ОП 1.3.1/2015.

Документ са додатним информацијама и појашњењима можете преузети на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=773886&idp=738098

3.7.2015.