Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Projects

01 1415792820 РАДОВИ НА САБОРНОМ ХРАМУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У СМЕДЕРЕВУ
Српска православна црквена општина Смедерево је 15. октобра 2014. године започела радове на статичкој санацији звоника цркве Светог Георгија у Смедереву. Радови се изводе на основу „Идејног пројекта статичке санације звоника цркве Светог Георги...
Kula 11 (1) 1388181623 ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СТАТИЧКЕ САНАЦИЈЕ И СТАБИЛИЗАЦИЈЕ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ
У оквиру програма израде Главног пројекта статичке санације и стабилизације Куле 11 Смедеревске тврђаве, као трећа фаза реализације пројекта, током 2013. године израђен је геомеханички елаборат и извршено геодетско снимање и израда документације, што...