Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КАПЕЛЕ ДИНЕ МАНЧИЋА СЕ ПРИВОДЕ КРАЈУ - 19.12.2017.
01.jpg 1513685750

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је у последњем кварталу 2017. године започео извођење радова према Пројекту конструктивне санације и рестаурације фасада капеле Дине Манчића на Старом смедеревском гробљу у Смедереву, за чију реализацију су финансијска средства обезбеђена у буџету Града Смедерева.

За ову годину планирана је и реализована прва фаза радова која је обухватила статичку санацију куполе, рушење и презиђивање калоте куполе и израду армирано-бетонског прстена тамбура, замену комплетне кровне конструкције,  презиђивање растрешених венаца, израду шаблона и калупа за вучену и ливену пластику, санацију и малтерисање фасада тамбура, израду и уградњу осам нових дрвених прозора на тамбуру куполе, санацију камене сокле и замену дрвене надвратне греде армирано-бетонском. Планирано је да се све кровне површине покрију бакарним лимом као оригиналним кровним покривачем, што ће бити изведено у оквиру радова планираних за 2017. годину.

Радове на санацији и рестаурацији капеле Дине Манчића на Старом смедеревском гробљу изводи Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носилац посла и Привредно друштво „Бајица“ д.о.о. из Смедерева као члана групе.

19.12.2017.                                                                                                                                                          В.М.

02 1513685751 03.jpg 1513685752 04.jpg 1513685753 05.jpg 1513685753 06.jpg 1513685754 07.jpg 1513685755 08.jpg 1513685756 9.jpg 1513685757 10.jpg 1513685758 11.jpg 1513685759 12.jpg 1513685760 13.jpg 1513685761 14 1513685762 15.jpg 1513685762