Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ – КЊАЖЕВАЦ 2019. - 13.06.2019.
00.jpg 1560422952

У Књажевцу је од 6. до 8. јуна 2019. године одржана Редовна годишња скупштина Друштва конзерватора Србије са конференцијом на тему „Шта крију мали градови?“.

Скупштинском заседању које је одржано 6.6.2019. године није присуствовао довољан број чланова ДКС тако да се није могло приступити усвајању припремљених докумената и предлога аката Друштва, док су се другог дана могли чути реферати које су припремиле колеге конзерватори из завода за заштиту споменика културе.

Уводни реферат одржала је др Гордана Митровић на тему „Вароши брањене сећањем“, Ђорђе Стошић и Милена Милошевић-Мицић представили су културно наслеђе Књажевца и околине, Дејан Радовановић из Покрајинског завода је говорио о Сомбору, Сања Кесић-Ристић о Куршумлији, „Студију заштите НКД и културног наслеђа у Прокупљу“ представила је Ивана Цветковић, др Мирјана Ђекић је говорила о значају наслеђа за идентитет заједнице на примеру Бачког Петровца, а Јасмина Вујовић о историјском развоју и културном наслеђу Беле Цркве.

Конзерватори су у дискусији заузели став да хитно треба тражити измене и допуне Закона о културним добрима у делу који се односи на евиденцију, јер се тумачењем да је претходна заштита истекла после три године колико траје евиденција чини огромна штета културном, истријском и научном наслеђу Србије, које је Устав дефинисао као добра од општег интереса за Републику Србију. Још једном је наглашено да споменичка својства не застаревају, односно да никада не могу истећи.

11.6.2019.                                                                                                                                                                                             В.М.

01.jpg 1560422953 02.jpg 1560422953 03.jpg 1560422954 04.jpg 1560422954 05.jpg 1560422955 06 1560422955 07.jpg 1560422956 08.jpg 1560422956 09.jpg 1560422957 10.jpg 1560422957 11.jpg 1560422958