Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА РАМСКЕ ТВРЂАВЕ - 25.04.2019.
00.jpg 1556171108

Крајем марта 2019. године започели су радови на уређењу простора Тврђаве Рам, споменикa културе од великог значаја за Републику Србију. Поред партерног уређења унутрашњег простора тврђаве, планирано је и уређење прилазних стаза и ширег подручја око утврђења.

Радови се изводе под конзерваторским надзором Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, док је Пројекат уређења околине (унутрашњег и спољашњег простора) Тврђаве Рам израдила турска фирма Grid Enerji ins. Muh. Dan. San. Ve Tic. AS. из Измира, која је уједно и извођач радова.

До сада је изведено нивелисање терена унутар и око утврђења, конзервација ескарпе,  уређење главног прилазног пута и постављање подземних инсталација за декоративно осветљење, а у плану је и озелењавање површина, поплочавање стаза и опремање мобилијаром неопходним за коришћење културног добра у туристичке сврхе. До краја године очекује се и реализација пете фазе археолошких истраживања у организацији Регионалног завода.

Средства за реализацију пројекта је обезбедила је Агенција за сарадњу и координацију Владе Републике Турске - ТИКА.

 

24.4.2019.                                                                                                                                                                                  Г.С./В.М.

01.jpg 1556171109 02.jpg 1556171109 03..jpg 1556171110 04.jpg 1556171111 05.jpg 1556171111 06.jpg 1556171112 07.jpg 1556171112 08.jpg 1556171113