Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
УРАЂЕНА ЈЕ НОВА ДРЕНАЖА ОКО ЦРКВЕ НА СТАРОМ СМЕДЕРЕВСКОМ ГРОБЉУ - 04.11.2016.
10

На иницијативу старешине храма Успења пресвете Богородице у Смедереву, протојереја Жељка Р.Ђурића, у другој половини октобра текуће године урађена је нова дренажа око цркве како би се обезбедила њена заштита од подземних и атмосферских вода које се сливају с Карађорђевог брда и наливају околно земљиште и темеље средњевековног храма.

У Извештају о прелиминарним мерењима влаге Републичког завода за заштиту споменика културе Београд из марта 2013. године, констатовано је да су мапе дубинске и површинске дистрибуције влаге у зидовима показале пораст у нивоу тротоара, што је последица продирања воде са спољне стране, као и неадекватног одвођења атмосферских вода. Црква је затим обезбедила финансијска средства за израду нове дренаже око храма и ове јесени се приступило реализацији радова под сталним конзерваторским надзором Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево јер се радио о споменику културе од великог значаја.  

Нова дренажа око цркве планирана је на траси старе, изведене средином седамдесетих година XX века. Након уклањања постојећих дренажних цеви утврђено је да је кота темеља цркве у југо-западном углу нижа од раније изведене дренаже, што је условило спуштање дна дренажног канала за 50cm у односу на затечено стање. Изведена су и два сабирна-ревизиона шахта на оба угла дренажног канала са западне стране цркве, а по завршетку радова је на плато око цркве враћено поплочање.

4.11.2016.

01 1478259228 02 1478259229 03 1478259231 04 1478259232 05 1478259234 06 1478259234 07 1478259235 08 1478259237 09 1478259238 00 1478259529