Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
УСКОРО ПОЧИЊУ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПОМЕНИКА СРПСКИМ ВОЈНИЦИМА 1912-1918. ГОДИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ - 19.06.2018.
008

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је 14.6.2018. године потписао уговор са „Гранит-Лијешће“ d.o.o. из Сремске Митровице о извођењу радова на рестаурацији и санацији Споменика српским војницима 1912-1918. године у Пожаревцу.

На поновљени јавни позив за подношење понуда од 18.5.2018. године одазвала су се три понуђача, од којих је комисија Регионалног завода према унапред дефинисаном критеријуму „најнижа понуђена цена“ изабрала фирму „Гранит-Лијешће“ d.o.o. из Сремске Митровице. Уговорена вредност свих радова износи  1.307.900,00 без ПДВ-а, односно 1.569.480,00 са ПДВ-ом.

Пројекат „Санација и рестаурација Споменика српским војницима 1912-1918. године у Пожаревцу“ реализује се средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије - Сектора борачко-инвалидскe заштите за радове на војним меморијалима и местима страдања у земљи и иностранству.

Рок за завршетак радова је 60 радних дана од дана увођења извођача у посао од стране наручиоца.

19.6.2018.                                                                                                                               В.М.