Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
УВИД У КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ - 29.03.2017.
Manastir zaova

Током марта месеца текуће године, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево спровео је теренскa истраживањa на простору општине Мало Црниће у циљу бележења материјалних трагова значајних за прошлост и културу овог краја.

Територија општине Мало Црниће заузима простор од 271 km2 и спада у неразвијене општине Браничевског управног округа. Простире се претежно у равници Стиг, односно долини реке Млаве, с тим да се у атару насеља Калиште у Млаву улива и њена највећа десна притока Витовница.

Мало Црниће је седиште општине која покрива деветнаест насеља, од којих се Салаковац, Батуша, Калиште, Кула, Топоница, Кобиље и Мало Градиште помињу још у Браничевском дефтеру из 1467. године, док се Мало и Велико Црниће називају Горње и Доње Црниће.

Два археолошка налазишта Римско утврђење Калиште и Остаци манастира Брадаче у Кули сведоче о сачуваним траговима далеке прошлости и животу на овом простору. Црква Заова која је током своје историје више пута рушена и обнављана, везује се за легенду о девојци Јелици која је опевана у народној песми „Бог никоме дужан не остаје“. Према легенди цркву су подигли браћа Радул и Павле Радић у XIV веку.

Захваљујући обављеном теренском истраживању на територији општине Мало Црниће забележен је значајан број објеката народног градитељства, индустријских и сакралних објеката, старих надгробних споменика и меморијала из Првог и Другог светског рата.

29.3.2017.

2017 rekognosciranje mc (1) 1490791446 2017 rekognosciranje mc (2) 1490791447 2017 rekognosciranje mc (3) 1490791448 2017 rekognosciranje mc (4) 1490791449 2017 rekognosciranje mc (5) 1490791449 2017 rekognosciranje mc (6) 1490791450 2017 rekognosciranje mc (7) 1490791789 2017 rekognosciranje mc (8) 1490791789 2017 rekognosciranje mc (9) 1490791790 2017 rekognosciranje mc (10) 1490791791 2017 rekognosciranje mc (11) 1490791792 2017 rekognosciranje mc (12) 1490791793 2017 rekognosciranje mc (13) 1490791793 2017 rekognosciranje mc (14) 1490791794