Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНА ЈЕ ДРУГА ФАЗА АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У РАМСКОЈ ТВРЂАВИ - 09.11.2016.
Ram (0).jpg 1478676723

У организацији Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево у понедељак 7. новембра 2016. године завршени су теренски радови друге фазе систематских археолошких истраживања Рамске тврђаве. Радови су изведени у оквиру реализације Главног пројекта обнове Рамске тврђаве.

Овогодишња ископавања су била сконцентрисана на западну зону унутрашњег простора тврђаве и донела су низ нових података о стратиграфији локалитета, архитектонским елементима бедема, кула и објеката у тврђави. Откривена је и већа количина грнчарије, металних предмета, камених кугли, делова стаклених посуда и других покретних археолошких налаза. Истраживањима је обухваћен простор од 180 m2 површине.

Средства за реализацију овогодишњих истраживачких радова у износу од 1.000.000,00 динара је обезбедило Министарство културе и информисања Републике Србије.

9.11.2016.

Ram (1).jpg 1478676724 Ram (2).jpg 1478676725 Ram (4).jpg 1478676726 Ram (5).jpg 1478676727 Ram (6).jpg 1478676728 Ram (7).jpg 1478676729 Ram 1478676731