Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНА ЈЕ САНАЦИЈА СТЕПЕНИШТА ЛЕТЊИКОВЦА ОБРЕНОВИЋА НА ПЛАВИНЦУ КОД СМЕДЕРЕВА - 19.05.2017.
Sajt

Управа за заједничке послове републичких органа, као орган који обавља послове одржавања и прописује начин коришћења непокретности за репрезентативне потребе Републике Србије, завршила је санацију каменог степеништа Летњиковца Обреновића на Плавинцу код Смедерева. Радове је у периоду децембар 2016. године – мај 2017. године изводила фирма „Шелмонт“ д.о.о. Београд.

Према Уредби о непокретностима за репрезентативне потребе РС, Летњиковац Обреновића на Плавинцу код Смедерева једна је од укупно седам репрезентативних зграда које се користе за потребе државних органа, функционера и лица која представљају Републику Србију.

Наставак радова на санацији зграде летњиковца Управа за заједничке послове планирала је за другу половину текуће године.

В.М.

19.5.2017.

01.jpg 1495196152 02.jpg 1495196153 03.jpg 1495196153 04 1495196154 05 1495196155 06 1495196156 07 1495196156 08 1495196157