Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ НА ДЕЛУ ЈЕЗАВСКОГ БЕДЕМА ПЛАНИРАНИ ЗА 2014. ГОДИНУ - 26.03.2015.
01.jpg 1427366317

На јавном конкурсу Министарства културе и информисања за суфинансирање/финансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији за 2014. годину обезбеђена су средства за наставак „Реализације Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак радова на обнови Језавског бедема“. Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је 18.3.2014. године склопио уговор о суфинансирању радова са Министарством културе РС, али је до одлагања почетка радова, односно потписивања Уговора са најповољнијим понуђачем, дошло због понављања фазе стручне оцене понуда, коју је у више наврата наложила Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Радовима се приступило одмах по потписивању уговора са најповољнијим понуђачем „Тасић Митре“ доо Смедерево и захваљујући повољним временским приликама извођени су у периоду од 13.11.2014. до 26.12.2014. године.

Изведени су сви планирани  радови на Језавском бедему у укупној дужини од  42,2 m - односно између Куле 8 и Куле 9 у дужини од 28,55 m и између Куле 9 и Куле 10 у дужини од 16,65 m. За радове су коришћене три врсте камена из околине Мионице и укупно је уграђено око 180 m3 камена.

Радови на бедему између Куле 8 и Куле 9 обухватили су: обнову лица зида до нивоа шетне стазе са обновом језгра зида и израду армирано бетонских серклажа. Изведена је обнова десет недостајућих грудобрана и парапета, подлога и завршна обрада пода од камених плоча са уградњом челичних анкер плоча. Са обе стране зида бедема урађено је блоковање и дерсовање. Са овим радовима завршена је комплетна обнова бедема од Куле 8 до Куле 9.

Висинска разлика између пода бедема и пода потерне у Кули 9 од 0,44 m савладана је извођењем два степеника по угледу на постојеће на шетној стази у Малом граду Смедеревске тврђаве.

Радови на бедему од Куле 9 до Куле 10 обухватили су: обнову лица зида са унутрашње и спољашње стране бедема уз Кулу 9 до дилетације, као и делимичну обнову језгра зида.

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је крајем фебруара ове године конкурисао код Министарства културе РС за наставак радова на обнови Језавског бедема у 2015. години, а рок за објављивање резултата конкурса је крај априла месеца текуће године.

26.3.2015

02.jpg 1427366318 03.jpg 1427366318 04.jpg 1427366319 05.jpg 1427366320 06.jpg 1427366320 07.jpg 1427366321 08.jpg 1427366322 09.jpg 1427366323 10.jpg 1427366323 11.jpg 1427366324