Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ НА ОБНОВИ КУЛЕ 8 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 25.05.2017.
01 1495698543

Радови на обнови куле 8 Смедеревске тврђаве, који се изводе на основу вишегодишњег програма „Реализације Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве“ завршени су комисијским пријемом радова у уторак 23.5.2017. године. Реализовани су на основу Конкурса Министарства кулутуре и информисања РС за финансирање и суфинансирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа у 2016. години и Уговора о додели средстава закљученог између Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и Министарства културе и информисања РС.

Због поштовања процедуре јавне набавке конзерваторско-рестаураторски радови на обнови куле 8 су почели тек у октобру месецу 2016. године.  Изведени радови обухватили су обнову свих грудобрана и парапета, санацију свих оштећених и обнову свих недостајућих делова северног, источног и јужног лица куле, делимичну обнову недостајућих делова унутрашњих лица (у отвору) куле, блоковање и дерсовање спољашњих и лица у отвору куле и ињектирање пукотине у северном зиду куле 8.

Радови су настављени у марту месецу 2017. године и због неповољних временских прилика и великог броја кишних дана, завршени су почетком маја месеца. У другој фази радови су обухватили конзервацију постојећег пода од опеке, обнову преосталог недостајућег дела унутрашњих лица (у отвору) куле, санацију свода и пода у обе потерне и блоковање и дерсовање спољашњег и унутрашњег лица бедема уз кулу 8.

Поред потпуне обнове куле 8 у оквиру ових радова изведена је и делимична обнова куле 9.

Радове су изводили Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. као носилац посла и Привредно друштво „Бајица“ д.о.о. као члан групе.

Вредност радова била је 8.612.879,90 динара без ПДВ-а, односно 10.335.454,80 динара са ПДВ-ом.

Реализација „Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак радова на обнови Језавског бедема“ започела је у 2011. години и планирано је да буде завршена у 2017. години обновом куле 9.

24.5.2017.

02 1495698543 03 1495698544 04 1495698545 05 1495698545 06 1495698546 07 1495698546 08 1495698547 09 1495698548 10 1495698548 11 1495698549 12 1495698550 13 1495698551 14 1495698552 15 1495698552 16 1495698553