Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ НА ОБНОВИ КУЛЕ 9 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 21.12.2017.
Kula 9 posle radova 001

Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије завршена је средином децембра ове године комплетна обнова Језавског бедема Смедеревске тврђаве, која је у континуитету трајала од 2006. до 2017. године. Комисијским пријемом радова 18. децембра  2017. године завршена је обнова куле 9 и тиме је у целости реализован Главни пројекат обнове Језавског бедема од куле 7 до куле 10 Смедеревске тврђаве који је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево израдио 2010. године.

Изведени радови на кули 9 обухватили су санацију и потпуно или делимично презиђивање постојећих зубаца и парапета, као и обнову недостајућих. Изведена је санација свих оштећених и обнова свих недостајућих делова северног, источног и јужног лица куле, обнова недостајућих делова унутрашњих лица (у отвору) куле, блоковање и дерсовање свих зидова куле. Постојећи део свода куле је президан, а недостајући део обновљен. Изведена је санација свода у обе потерне, блоковање лица зидова и обнова пода у њима. Извршено је ињектирање пукотине на северном лицу куле, и израда пода од ломљених камених плоча на армирано бетонској плочи са хидроизолацијом.

Радове је у периоду од септембра до децембра 2017. године изводило Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носилац посла и Привредно друштво „Бајица“ д.о.о. из Смедерева као члан групе. Вредност изведених радова је 7.708.697,00 динара без ПДВ-а, односно 9.250.436,40 динара са ПДВ-ом.

Финансијска средстава за реализацију пројекта обезбедио је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево на Конкурсу за финансирање или суфинанасирање пројеката у области истраживања, заштите и и коришћења непокретног културног наслеђа у 2017. години који је  Министарство културе и информисања Републике Србије расписало почетком текуће године.

 

21.12.2017.

1 1513864532 2 1513864533 4 1513864533 5 1513864534 6 1513864535 7 1513864536 8 1513864537 9 1513864538 10 1513864538 11 1513864539 12 1513864540 13 1513864541 14 1513864542 15 1513864543 16.jpg 1513864544