Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈУ У ГОЛОБОКУ - 07.07.2015.
Golobok   prijem radova na spom 2015 01 1436273480

Комисијским пријемом радова данас је завршена санација Споменика херојима из Голобока палим у ратовима 1912-1919. године и незнаним јунацима палим у одбрани Голобока 15. октобра 1915. године.

Радови су извођени у периоду од 16.5.2015. до 29. 6. 2015. године и обухватили су демонтажу и чишћење мермерних плоча са споменика, санацију оштећења, презиђивање језгра споменика, израду недостајућих елемената, облагање опсега гроба мерменим плочама и попуњавање ризлом, партерно уређење око споменика, израду прилазне стазе, као и опремање непосредног окружења урбаним мобилијаром.

Финансијска средства за санацију споменика обезбедило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије на основу пројекта санације Регионалног завода за заштиту споменика културе из 2014. године. Радове је изводила грађевинска радња „Hidro com“ из Смедерева.

7.7.2015.

Golobok   prijem radova na spom 2015 014 1436273481 Golobok   prijem radova na spom 2015 021 1436273482 Golobok   prijem radova na spom 2015 017 1436273483 Golobok   prijem radova na spom 2015 009 1436273483 Golobok   prijem radova na spom 2015 011 1436273484 Golobok   prijem radova na spom 2015 018 1436273485 Golobok   prijem radova na spom 2015 019 1436273486 Golobok   prijem radova na spom 2015 020 1436273486 Golobok   prijem radova na spom 2015 026 1436273487