Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ НА СТАТИЧКОЈ САНАЦИЈИ И СТАБИЛИЗАЦИЈИ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 02.04.2019.
00 1554200351

Прва фаза радова на статичкој санацији и стабилизацији куле 11 Смедеревске тврђаве, започета крајем прошле године у организацији и под надзором Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, завршена је у марту текуће године.

На Варошком бедему Смедеревске тврђаве, која је највише оштећена у савезничком бомбардовању 1943-1944. године, кула 11 погођена је авионском бомбом у зони темеља са јужне стране, што је узроковало нагињање према југу за више од пет степени. Како би се приступило рестаурацији надземног дела куле прво је било неопходно статички обезбедити и санирати тло непосредно око и испод куле, за шта је Регионални завод спровео поступак јавне набавке.

Радови су обухватили побољшање механичких карактеристика терена коришћењем „jet grouting“ система. Примена савремене технологије геотехнике планирана је и изведена у циљу санирања и ојачања подтла темеља куле, како би се повећала његова носивост и умањило слегање куле. У оквиру ових радова изведене су укупно 122 „jet grouting“ колоне по ободу куле.

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево своје активности на овим пословима започео је још 2016. године, када је од Грађевинског факултета Универзитета у Београду наручен пројекат „Статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве. У отвореном поступку јавне набавке радова реализација пројекта је поверена Привредном друштву за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носиоцу посла и предузећу „Новкол“ а.д. из Београда као члану групе, који су радове изводили с прекидима од новембра 2018. године до марта 2019. године.

Вредност изведених радова је 15.829.758,00 без ПДВ-а, а финансијска средстава за реализацију пројекта обезбедио је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево на Конкурсу Министарства културе и информисања РС за финансирање/суфинанасирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа у 2018. години, уз учешће Града Смедерева.

1.4.2019.                                                                                                                                                                                            В.М.

01 1554200352 02 1554200352 03 1 1554200353 03 2 1554200353 03 3 1554200354 04 1554200355 05 1554200355 06 1 1554200356 06 1554200356 07 1554200357 07 1554200357 09 1554200358 10 1554200358