Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Back
СПОМЕНИЧКА БАШТИНА СМЕДЕРЕВСКОГ И БРАНИЧЕВСКОГ КРАЈА
Spomen bas naslovna 1388097044

Милорад Коцић, Дејан Радовановић

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА СМЕДЕРЕВСКОГ И БРАНИЧЕВСКОГ КРАЈА

Смедерево 2002.

Издавач: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

Тираж: 500

Формат: 24 cm

Број страна: 27 страна

Писмо: ћирилица

Повез: мек, броширан

ISBN 86-84241-01-0

„Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево предаје ову публикацију на коришћење колегама из службе заштите и других сродних установа, али и најширој јавности заинтересованој за непокретна културна добра на подручју нашег деловања.

Надамо се да ће постати драгоцен водич за сагледавање споменичке баштине смедеревског и браничевског краја и стања у коме се она налази.

Настојали смо да сажето представимо резултате вишегодишњег рада на заштити споменичког наслеђа, како би сви заинтересовани добили кратку, јасну и поуздану информацију о непокретним културним добрима, која су под заштитом државе.

Поред уводног текта о Заводу и досадашњој делатности, каталошки је приказано шест непокретних културних добара од изузетног значаја, са нашег подручја. На крају су табеларно обрађена сва до сада утврђена културна добра, која се могу лако лоцирати на пратећој карти.“

Реч уредника
​Снежана Јејић