Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Back
СРЕДЊОВЕКОВНИ ПРЕДМЕТИ ОД ГВОЖЂА СА ТЕРИТОРИЈЕ ПОДУНАВСКОГ И БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА
Gvozdje naslovna 1388097429

др Млађан Цуњак

СРЕДЊОВЕКОВНИ ПРЕДМЕТИ ОД ГВОЖЂА СА ТЕРИТОРИЈЕ ПОДУНАВСКОГ И БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

Смедерево 2001.

Издавач: 
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Музеј Смедерева
Музеј металургије - Сартид

Тираж: 800

Формат: 24 cm

Број страна: 155 страна

Писмо: ћирилица

Повез: мек, броширан

ISBN 86-81623-22-2

„Главни део текста односи се на оруђа од гвожђа која су разврстана на пољопривредне алатке, оруђа за обраду метала, оруђа за обраду дрвета, алат за обраду коже, зидарски алат, оруђа за свакодневну употребу и оруђа посебне намене.

За поједине алатке, нпр. мотике, ашове, српове и секире, аутор даје податке о њиховом приказу на античким споменицима, рановизантијским минијатурама и што је нарочито значајно за овај рад, на живопису наших средњовековних манастира.

У целини посматрано, солидно приказани и коментарисани средњовековни предмети од гвожђа са простора подунавског и браничевског округа указују да ће рад др Млађана Цуњака бити незаобилазан у даљим истраживањима и свеобухватним студијама које се односе на привреду и начин привређивања у средњовековној Србији.“

Извод из рецензије:
Мр Весна Манојловић-Николић