Cultural
goods
Publishing
activity
Gallery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cooperation
Mreza zavoda u srbiji 1389037869

Републички завод за заштиту споменика културе Београд

http://www.heritage.gov.rs

Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад

http://www.pzzzsk.rs

Завод за заштиту споменика културе града Београда

http://beogradskonasledje.rs

Завод за заштиту споменика културе Ниш

http://www.zzsknis.rs

Завод за заштиту споменика културе Ваљево

http://www.vaza.co.rs

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

http://www.zrenjaninheritage.com

Завод за заштиту споменика културе Краљево

http://zzskv.rs

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица

http://www.heritage-su.org.rs

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

http://www.spomenicikulture.org.rs

Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада

http://www.zzskgns.rs

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

http://www.kulturnonasledje.com

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

http://zavodsm.rs

Завод за заштиту споменика културе Панчево

http://www.zzskpancevo.org

 

Министарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
http://www.minrzs.gov.rs

Градови и општине

Град Пожаревац
http://pozarevac.rs

Град Смедерево
http://www.smederevo.org.rs

Општина Велико Градиште
http://www.velikogradiste.org.rs

Општина Велика Плана
http://www.velikaplana.org.rs

Општина Голубац
http://www.golubac.org.rs

Општина Жабари / није активан
http://www.zabari.org.rs

Општина Жагубица
http://www.zagubica.org.rs

Општина Кучево
http://www.kucevo.rs

Општина Мало Црниће
http://www.opstinamalocrnice.org

Општина Петровац на Млави
http://www.petrovacnamlavi.rs

Општина Смедеревска Паланка
http://www.smederevskapalanka.rs

- Републичке

Портал за претрагу културног наслеђа Републике Србије

https://kultura.rs

Српска академија наука и уметности
http://www.sanu.ac.rs

Народни музеј у Београду 
http://www.narodnimuzej.rs

Народна библиотека Србије
http://www.nb.rs

Историјски архив Србије
http://arhivsrbije.org.rs

Југословенска кинотека
http://www.kinoteka.org.rs

Завод за проучавање културног развитка 
http://www.zaprokul.org.rs

 

Музеј у Смедереву
http://www.mus.org.rs

Народни  музеј у Пожаревцу

http://muzejpozarevac.rs

Завичајни музеј Петровац на Млави
http://www.muzej-petrovacnamlavi.org.rs

Народни Музеј Смедеревска Паланка
http://nmsp.rs

Музеј у Великом Градишту
http://www.velikogradiste.org.rs

Народна библиотека Смедерево
http://www.biblioteka-smederevo.org.rs

Народна библиотека ''Илија М. Петровић'' Пожаревац
http://www.nbpo.rs

Историјски архив Смедерево
http://arhiv.org.rs

Историјски архив Пожаревац
http://www.arhivpozarevac.org.rs

Архив „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка
http://arhivpalanka.rs

Остало

Друштво конзерватора Србије
http://www.dks.org.rs

Споменици културе у Србији
http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

Српска православна црква
http://www.spc.rs

Епархија Браничевска
http://www.sabornost.org

Епархија Шумадијска
http://www.eparhija-sumadijska.org.rs

Музејско друштво Србије
http://www.mdsrbija.org

Завод за заштиту природе Србије
http://www.zzps.rs

UNESCO 
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5538/

ICOMOS
http://www.icomos.org

ICCROM
http://www.iccrom.org