Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Резултати претраге за
Општину: Велико Градиште


Arheoloski lokalitet ostrovo1 1388749899 АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ОСТРОВО
На великој дунавској ади 5 km западно од Великог Градишта и 1,5 km североисточно од данашњег села Острова, налази се Археолошки локалитет Острово. Површински налази откривени на више локација у северном и источном делу Аде сведоче о трајању живота на...
1 crkva u kisiljevu 1388750266 ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У КИСИЉЕВУ
Црква Светог Николе у Кисиљеву представља један од ретких објеката од набоја сачуваних у Србији. Саграђена је у првој половини XIX вeкa и налази се у центру села. Димeнзиje црквe су: дужинa 15,41m, ширинa 6,85m, и висинa 9,80m. Издужене је једнобр...
Crkva svetog arhangela gavrila u velikom gradistu (1) ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
Црква Светог архангела Гаврила у Великом Градишту подигнута је у периоду од 1852-1854. године, на месту старије сакралне грађевине. Лоцирана је у центру Великог Градишта на главном градском тргу. Изведена је у класицистичком духу уз примену ренеса...
Manastir nimnik (1) 1388751013 КОМПЛЕКС МАНАСТИРА НИМНИК
Мaнaстир Нимник са црквом посвећеном Преносу моштију Светог Николе нaлaзи сe изван насеља, у живописном окружењу хрaстове шуме, на око 3 км од сeлa Курjaчe. Име манастира потиче вероватно од влашке речи „нимик“ (незнан, непознат) по непоз...
Stara elektrana na reci pek u velikom gradistu  (1) 1388751268 КОМПЛЕКС СТАРЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА РЕЦИ ПЕК У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
Комплекс Старе електране је изграђен у периоду 1909-1914. године. По редоследу изградње, ово је била тринаеста електрана која је подигнута у Србији тога доба. По завршеној изградњи имала је снагу од 120 hp. Комплекс који представља заокружен производ...
Ramska tvrdjava (1) 1388752403 РАМСКА ТВРЂАВА
Рамска тврђава се налази на месту где ток Дунава скреће на север и прави велику окуку, заобилазећи стеновиту литицу, високу готово 20 m. Изузетно погодни природни услови за прелазак реке, привлачили су од праисторије људе да на овом раскршћу формирај...
Rimsko utvrdjenje lederata (1) 1388752682 РИМСКО УТВРЂЕЊЕ ЛЕДЕРАТА
Ток Дунава код Рама скреће на север и прави велику окуку, заобилазећи стеновите и изразито стрме литице, високе и преко 30 m. Наспрам Рама, ближе левој обали, наносима речног муља и песка, формирало се веће речно острво, ада Сапаја, која је због поди...
Vg pincum 1388752941 РИМСКО УТВРЂЕЊЕ ПИНКУМ
Уз леву обалу Пека у зони ушћа у Дунав, налазе се остаци римског утврђења и мањег насеља Пинкум (Pincum), које је име добило по античком називу за реку Пек - Пинкус (Pinkus). Данашње насеље Велико Градиште, које се формирало на остацима античког насе...
Fghgffbgdfbdfg234 1388753306 СТАРА КУЋА СВЕТОМИРА МИЛАДИНОВИЋА У СЕЛУ ОСТРОВО
Кућa je подигнута у цeнтру сeлa Островa у првоj половини XIX вeкa. Налази се на равном терену, повучена у односу на улицу. Кућa je призeмнa сa подрумом, a сa вишe одeљeњa: „кућa”, три собe, ходник и просториja коja подсeћa нa зaтворeни...
Vodenica vojislava stefanovica (1) 1388753658 ВОДЕНИЦА ВОЈИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА У СЕЛУ КУСИЋУ
Водeницa Војислава Стефановића налази се на реци Пeк у aтaру сeлa Кусићe звaном Доњe врбe. Сaгрaђeнa je почeтком XX вeкa нa остaцимa стaрe водeницe. Данашњи облик добила је темељним поправкама 1934. године, када су од шест камена избачена два и догра...
Zgrada so u velikom gradistu (1) 1388753939 ЗГРАДА СТАРОГ НАЧЕЛСТВА
На западном ободу простора који је некада вероватно обухватао антички Pincum, близу обале Дунава, на тадашњем Житном тргу подигнуто је 1892. године здање Старог среског начелства, по пројекту Милорада Рувидића, једног од највећих архитеката Србије с ...
Crkva i gimnazija ТРГ БОРИСА КИДРИЧА, ПАРК, УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА И ТРГ МЛАДЕНА МИЛОРАДОВИЋА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
У смислу трајања простора, који је кроз време стално насељен људима, континуитет постојања Великог Градишта може се пратити све до доба античког Pincum-а, римског каструма и насеља које се налазило на ушћу реке Пек у Дунав. У временским слојевима кој...