Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
„АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА“ - 13.11.2015.
Konferencija

У Београду је у четвртак 12. новембра 2015. године одржана VI конференција у организацији Завода за заштиту споменика културе града Београда. Ове године тема је била „Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел“ како би се унапредило вредновање урбаног развоја и архитектонског наслеђа из периода након Другог светског рата.

Тринаест реферата објављено је у зборнику радова и презентовано у четири сесије под називом:

Раду конференције присуствовали су и представници Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.

13.11.2015.

01 program za sajt1 1447420900 02 program za sajt 1447420901