Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ СТАРОГ ГРОБЉА У СМЕДЕРЕВУ - 27.12.2013.
Geodetsko snimanje starog groblja u sd (1) 1388180561

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је током 2013. године спровео геодетско снимање Старог гробља у Смедереву у оквиру реализације програма „Ревизија Решења  о стављању под заштиту цркве Успења Богородичина у Смедереву – на гробљу“.

Ревизија постојећег решења обухватила је израду савременог правног акта усклађеног са важећом законском регулативом и израду геодетске подлоге неопходне за прецизно маркирање гробова и касније планирање уређења Старог гробља. Геодетско снимање и израду документације извела је Самостална геодетска делатност „ГЕО-ДАТА“ из Смедерева, а програм је реализован од јула до новембра 2013.године.

Финансијска средства обезбедили су Град Смедерево и Министарство културе и информисања Републике Србије.

Geodetsko snimanje starog groblja u sd (2) 1389118194 Geodetsko snimanje starog groblja u sd (3) 1389118198 Geodetsko snimanje starog groblja u sd (4) 1389118203