Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ИМЕНОВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЗАВОДА - 24.11.2015.
Sl glasnik 87   resenje o imenovanju vd dir dejan

Решењем о именовању вршиоца дужности директора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево – Установе културе од националног значаја бр. 119-11182/2015 од 23.10.2015. године председник Владе Републике Србије Александар Вучић именовао је Дејана Радовановића за вршиоца дужности директора ове установе.

Дејан Радовановић дипломирани археолог, запослен је у Регионалном заводу од 1994. године. Стручни конзерваторски испит положио је 1995. године и напредовао до звања археолог-конзерватор саветник. Од  2014. године је координатор Одељења за истраживање, валоризацију и документацију Регионалног завода.Члан је Комисије за израду предлога Закона о културном наслеђу и Закона о непокретном културном наслеђу.  У периоду 2008-2011. године био је потпредседник Друштва конзерватора Србије и  члан редакције стручног часописа Гласник ДКС у периоду 2004-2011. године. Аутор је бројних радова и популарних текстова објављених у стручним часописима и смедеревској периодичној штампи. Оснивач је и председник Удружења за неговање природне и културне баштине „Храст“ из Смедерева.

23.11.2015.

Sl glasnik 87   resenje o imenovanju vd dir dejan 2015 1448369373