Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ТВРЂАВЕ РАМ - 27.12.2013.
Tvrdjava ram radovi 2013 (3).jpg 1388182327

У склопу Генералног програма истраживања, заштите и презентације Тврђаве Рам, у периоду од 21.10. до 19.11. 2013. године обављени су „Инфраструктурни радови на уређењу Тврђаве Рам – уређење терена, израда надстрешнице око Донжон куле ради безбедности посетилаца и постављање инфо-табле“. Радови су превасходно имали циљ да се простор унутар Тврђаве и у њеном непосредном окружењу обезбеди и уреди, како би посетиоцима пружио одговарајуће услове за обилазак и упознавање. Највећи обим послова је сконцентрисан на нивелисање површине терена, уклањање крупног растиња и прикупљање камена. Носилац послова је био Републички завод за заштиту споменика културе Београд, а Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је вршио археолошки надзор током извођења радова.

 Средства за спровођење наведених послова обезбедио је Сектор за туризам Министарства привреде Републике Србије. 

Tvrdjava ram radovi 2013 (1) 1389121686 Tvrdjava ram radovi 2013 (2) 1389121688 Tvrdjava ram radovi 2013 (3) 1389121691 Tvrdjava ram radovi 2013 (4) 1389121694 Tvrdjava ram radovi 2013 (5) 1389121697