Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СТАТИЧКЕ САНАЦИЈЕ И СТАБИЛИЗАЦИЈЕ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 27.12.2013.
Kula 11 (1) 1388181623

У оквиру програма израде Главног пројекта статичке санације и стабилизације Куле 11 Смедеревске тврђаве, као трећа фаза реализације пројекта, током 2013. године израђен је геомеханички елаборат и извршено геодетско снимање и израда документације, што представља предуслов за израду Главног пројекта.

Елаборат о геотехничким условима санације куле 11 Смедерeвске тврђаве израдио је Рударско – геолошки факултет Универзитета у Београду, док је Елаборат снимања деформација куле 11 израдила „ГЕО-ДАТА“ Мирољуба Цветковића из Смедерева.

 Циљ овогодишњих активности био је да се констатују промене настале на лицу зида куле и утврде степен нагнутости и деформације настале у претходних тридесет година. Ради даљег праћења промена  и деформација куле извршено је постављање геодетских репера на кули 11 као и прво мерење.

Средства за израду елабората и постављање репера обезбедило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Kula 11 (2) 1389120838