Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА ИКОНОСТАСУ У ЦЕРОВЦУ - 26.11.2019.
Cerovac ikonostas (2) 1574752992

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево објавио је на Порталу јавних набавки Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности за Извођење конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу цркве Св.Тројице и Церовцу.

Заинтересована лица могу преузети позив и конкурсну документацију на линку http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2559954

Понуде се могу поднети непосредно или поштом на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је среда 04. децембар 2019. године до 11.30 часова, а отварање понуда биће истог дана у просторијама Регионалног завода са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

25.11.2019.                                                                                                                                                                         В.М.

Cerovac ikonostas (1) 1574752992 Cerovac ikonostas (2) 1574752993 Cerovac ikonostas (3) 1574752993 Cerovac ikonostas (4) 1574752994 Cerovac ikonostas (5) 1574752995 Cerovac ikonostas (6) 1574752995 Cerovac ikonostas (9) 1574752996 Cerovac ikonostas (10) 1574752996 Cerovac ikonostas (12) 1574752997 Cerovac ikonostas (14) 1574752997 Cerovac ikonostas (7) 1574752998 Cerovac ikonostas (8) 1574752998 Cerovac ikonostas (17) 1574752999 Cerovac ikonostas (15) 1574752999 Cerovac ikonostas (16) 1574753000