Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАСТАВАК РАДОВА НА ОБНОВИ ЈЕЗАВСКОГ БЕДЕМА СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 27.12.2013.
Radovi na jezavskom bedemu 2013 (5) 1388181133

Кoнзерваторско-рестаураторски радови на Језавском бедему Смедеревске тврђаве представљају наставак радова који су извођени претходне године, а који се реализују у оквиру Главног пројекта обнове Језавског бедема од куле 7 до куле 10 Смедеревске тврђаве. Радови су извођени на делу бедема између куле 8 и куле 9. Реализовани су у периоду од 2. септембра до 13. новембра 2013. године. Извођење радова обухватило је конзервацију, санацију и обнову Језавског бедема у дужини од 39,90 м и то: конзервацију и санацију очуваних и потпуну обнову недостајућих делова бедема у дужини од 15,50 м; конзервацију, санацију и делимичну обнову бедема у дужини од 24,40 м  као и завршетак радова преосталих из претходне године.

Средства за извођење радова обезбедили су Министраство културе и информисања Републике Србије и Град Смедерево.

Radovi na jezavskom bedemu 2013 (1) 1389119928 Radovi na jezavskom bedemu 2013 (2) 1389119930 Radovi na jezavskom bedemu 2013 (3) 1389119934 Radovi na jezavskom bedemu 2013 (4) 1389119938 Radovi na jezavskom bedemu 2013 (5) 1389119941