Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ОБНОВУ КУЛЕ 9 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 04.07.2017.
Kula 9   2017

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је покренуо отворени поступак јавне набавке радова број ЈН ОП 1.3.1/2017 за ,,Реализацију Главног пројекта обнове Језавског бедема између куле 7 и куле 10 Смедеревске тврђаве - наставак извођења конзерваторско - рестаураторских радова - обнова куле 9“.

О наведеном поступку јавне набавке радова сви заинтересовани могу се детаљније информисати преузимањем Позива за подношење понуда и Конкурсне документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1543666

Понуде се могу доставити поштом или лично на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је петак 4.8.2017. године до 11.30 часова, а отварање понуда је истог дана у просторијама Регионалног завода са почетком у 12.00 часова.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

4.7.2017.                                                                                                                                                       В.М.