Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ЗА СТАТИЧКУ СТАБИЛИЗАЦИЈУ КУЛЕ 11 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 06.07.2018.
Tv 026 1530879976

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево објавио је 6.7.2018. године на Порталу јавних набавки јавни позив о покретању отвореног поступка јавне набавке радова број ЈН ОП 1.3.1/2018 за реализацију пројекта Статичка санација и стабилизација  куле 11 Смедеревске тврђаве.

О наведеном поступку јавне набавке заинтересовани се могу детаљније информисати преузимањем Позива за подношење понуда и Конкурсне документације са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1973666

Понуде се могу доставити поштом или лично на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је понедељак 6.8.2018. године до 11.30 часова, а отварање понуда је истог дана у просторијама Регионалног завода са почетком у 12.00 часова.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

6.7.2018.                                                                                                                                                    В.М.