Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КАПЕЛИ ДИНЕ МАНЧИЋА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У СМЕДЕРЕВУ - 22.09.2017.
Kapela 1

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је објавио позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за реализацију прве фазе радова на основу Пројекта конструктивне санације и рестаурације фасада капеле Дине Манчића на Старом Смедеревском гробљу у Смедереву (кровопокривачки радови и санација фасада).

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 21. септембра 2017. године и о наведеном поступку јавне набавке радова сви заинтересовани могу се детаљније информисати преузимањем позива и конкурсне документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1624208

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је петак 29.9.2017. године до 11.30 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторијама Регионалног завода 29.9.2017. године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

22.9.2017.