Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОМЕНИКУ СРПСКИМ ВОЈНИЦИМА 1912-1918 У ПОЖАРЕВЦУ - 23.04.2018.
Img 3151 1524477416

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево објавио је 23.4.2018. године позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за реализацију радова у оквиру програма „Санације и рестаурације Споменика српским војницима 1912-1918. год. у Пожаревцу“.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1874771

Понуде се могу доставити непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је четвртак 3.5.2018. године до 11.30 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторијама Регионалног завода 3.5.2018. године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

23.4.2018.