Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА САНАЦИЈУ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА У САРАОРЦИМА - 28.03.2016.
Saraorci   spomenik borcima u ratovima 1912 1918

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево покренуо је поступак јавне набавке мале вредности за реализацију пројекта „Санација Споменика изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912-1920. варошице Сараорци, град Смедерево“.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 28.марта.2016. године. О наведеном поступку јавне набавке радова сви заинтересовани могу се детаљније информисати преузимањем позива и документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1041740

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је 5. април 2016.године до 11.30 часова, а отварање понуда ће се обавити у просторијама Регионалног завода 5. април 2016.године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

28.3.2016.