Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВНОМ ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОМЕНИКУ У МАРКОВЦУ - 25.08.2017.
095

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево објавио је поновљени позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за реализацију радова у оквиру програма „Санација Споменика изгинулим, помрлим и несталим Марковчанима за ослобођење и уједињење у рату 1912-1918. год. општина Велика Плана “.Обавештење о обустави поступка јавне набавке објављено је на Порталу јавних набавки 24.8.2017. године, а разлог за обуставу поступка је што су „обе приспеле понуде неодговарајуће и неприхватљиве, јер понуђачи нису доказали да испуњавају додатне услове, односно обе понуде имају битне недостатке у смислу члана 106. ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама“.

Поновљени позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 25. августа 2017. године и о наведеном поступку јавне набавке радова сви заинтересовани могу се детаљније информисати преузимањем позива и конкурсне документације са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1573913

Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је понедељак 04.09.2017. године до 11.30 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторијама Регионалног завода 04.09.2017. године са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

25.8.2017.