Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 2014. ГОДИНЕ - 25.02.2014.
Dan zastite 2014

У Народној библиотеци Србије у Београду обележен је 24. 02. 2014. године Дан Друштва конзерватора Србије који је протекао у знаку обележавања 170 година заштите културног наслеђа у Србији.

Кнез Александар Карађорђевић је 9/22. фебруара 1844. године на предлог Јована Стерије Поповића издао Акт о заштити развалина одређених старих градова и замкова у Србији, као споменика древности чиме је започела правна заштита културног наслеђа код нас. Ова Уредба је први општи акт о заштити културне баштине у Србији  и један од првих аката такве врсте у Европи у XIX веку.

Дан доношења Уредбе обележава се као Дан Друштва конзерватора Србије.