Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА - 21.01.2020.
Oglas u nasem glasu za prodaju automobila kia i zastava 1579607138

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево je у складу са Одлуком Управног одбора број 34/1-2020 од 15.01.2020. године објавио оглас за продају два расходована аутомобила и то: Застава 101/Скала 55, одјављених таблица, произведена 2008. године, комплетно возило, делимично неисправно (црево за довод горива није у функцији), најнижа цена (са ПДВ-ом) је 16.700,00 динара и Kia Rio Sedan, регистарских таблица SD 058-FA, произведена 2003. године, комплетно возило, исправно, најнижа цена (са ПДВ-ом) је 19.000,00 динара.

Возила се продају у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике. Могу се разгледати сваког радног дана од 11 до 13 часова у Улици деспота Ђурђа бр. 37 у Смедереву, уз обавезну претходну најаву на телефон 066/6449382. Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

Понуде се достављају у писаном облику у затвореној коверти са напоменом ,,Понуда за расходоване аутомобиле – не отварати“ на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа бр. 37, 11300 Смедерево, поштом или лично преко писарнице Завода.

Понуда треба да садржи динарску вредност (са ПДВ-ом) за свако возило појединачно и пријаву на оглас са следећим подацима:

Рок за подношење понуда је 28.01.2020 године до 12.00 часова. Отварање понуда одржаће се истог дана у 12.15 часова у просторијама Регионалног завода.

21.01.2020.