Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОКОНЧАНА ЈЕ РЕСТАУРАЦИЈА СПОМЕНИКА НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ У СМЕДЕРЕВУ - 19.01.2016.
Sd  spom na trgu (1).jpg 1453211181

Пријемом радова 19.1.2016. године окончани су радови на санацији, рестаурацији и конзервацији Споменика изгинулих војних обвезника из Смедерева у рату од 1914-1919. године на Тргу Републике у Смедереву.

Реализација Пројекта санације, рестаурације и конзервације Споменика изгинулих војних обвезника из Смедерева у рату 1914-1919. године на Тргу Републике у Смедереву била је подељена у две фазе. Прва фаза хитних радова реализована је почетком 2015. године и обухватила је рестаурацију скулпторалних делова споменика, замену порцеланске фотографије, дубинско чишћење и пломбирање оштећења на гранитном постољу и санацију спојница, док је друга фаза реализована крајем 2015. године и обухватила је бојење више од пет хиљада словних знакова, као и полирање, неутрализацију и заштиту гранитних површина.

Радови у оквиру друге фазе трајали су од 7.12.2015. године до 29.12.2015. године, а вредност радова износила је 319.170,00 динара.

Извођач радова прве и друге фазе било је Привредно друштво ДОО „Бајица“ из Смедерева, а инвеститор Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево. Финансијска средства за реализацију овог пројекта обезбедило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – Сектор борачко-инвалидске заштите.

19.1.2016.

Sd  spom na trgu (2) 1453211182 Sd  spom na trgu (3) 1453211183 Sd  spom na trgu (4) 1453211184 Sd  spom na trgu (5) 1453211185 Sd  spom na trgu (6) 1453211186 Sd  spom na trgu (7) 1453211186 Sd  spom na trgu (8) 1453211187 Sd  spom na trgu (9) 1453211188 Sd  spom na trgu (10) 1453211189 Sd  spom na trgu  prijem radova 1453211190